Elgoibarko armarria / Escudo de Elgoibar

EUSKO LEGEBILTZARRERAKO 2020ko HAUTESKUNDEETAN, HAUTESKUNDE MAHAIETAN EGONGO DIREN KIDEAK IZENDATZEKO ZOZKETAREN EMAITZA

Nola egiten da zozketa?

Hauteskunde-mahaietan egon behar diren kideen zozketa publikoa egin zen, sistema informatikoaz baliatuta, ausazkotasuna eta gardentasuna bermatu ahal izateko.

Zozketaren emaitza

Hautesleek honako atal hau kontsulta dezakete, hauteskunde-mahaietako kide izateko aukeratu dituzten ala ez jakiteko:

RESULTADO DEL SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2020

¿Cómo se realiza el sorteo?

El sorteo público para la designación de los miembros de las mesas electorales se celebró mediante un sistema informático que pretende garantizar la transparencia y aleatoriedad.

Resultado del sorteo

Las personas electoras pueden consultar si han sido designadas como miembros de las mesas electorales en el siguiente apartado:

Kontsulta / Consulta

NAN / DNI:

NANaren letra ere idatzi hutsunerik gabe / Escribir la letra del DNI sin espacios

Hauteskunde-mahaiak betetzeko kide berriak izendatzea

Zozketa publikoan erreserba bat egingo da, Bergarako Hauteskunde Batzordeak hauteskunde-mahaietarako izendatutako norbaiten alegazioa onartuz gero, hutsune hori bete eta kide berriak bertatik izendatzeko.

Azken izendapen hauek zuzenean jakinaraziko zaizkie interesdunei, eta ez dira webgune honetan eskuragarri egongo.

Nueva designación de miembros para completar las mesas electorales

Para el caso de que por parte de la Junta Electoral de Zona de Bergara se admitiera alguna alegación presentada por las personas designadas y, en consecuencia, se produjeran vacantes, se designarán nuevos miembros conforme a una reserva realizada en el sorteo público en previsión de tal situación.

Estas últimas designaciones serán notificadas personalmente a las personas interesadas y no se tendrá acceso a ellas a través de la consulta existente en esta web.